Gegevens - SAP Financiele diensten

Dienstenwijzer

Sap Financiële diensten is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze wet is onder andere vastgelegd dat wij onze klanten met een dienstenwijzer moeten informeren over de financiële dienstverlening die wij u geven.

Via de onderstaande link kunt u onze dienstenwijzer (een pdf-brochure) downloaden.
    
Deze link volgt snel!

De dienstenwijzer bevat een samenvatting van wie we zijn en wat we voor u kunnen betekenen. Verder vindt u er een overzicht van onze dienstverlening, contactgegevens en informatie over hoe te handelen bij klachten en of schade.
  


Beloning medewerkers

In onze dienstverlening staat u als klant centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij de medewerkers van Sap Financiële diensten belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris en ontvangen nimmer bonussen over afgesloten producten of omzetten.
Onze inschrijvingen

Sap Financiële Diensten staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  onder dossiernummer 2082575.

Sap Financiële Diensten is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).  We hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verlenen van onze financiële diensten. Het vergunningsnummer is 12017953.

Sap Financiële Diensten voldoet voor de advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit.
  
Voor uw klachten die we niet samen kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons meldingsnummer is 300.013198.

 Wilt u meer informatie?

Bel dan met Sap Financiële Diensten. U kunt bellen met 0594-514428 of een e-mail sturen naar info@sapfd.nl